dronele sunt interzise

si dronele de jucarie sunt interzise in Romania

M-am trezit de dimineata asaltat de mesaje din partea fanilor de pe Facebok, care ma intrebau daca am luat la cunostinta de Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord, care interzice dronele in Romania.

Dupa ce m-am dezmeticit, l-am citit de vreo 2-3 ori ca sa inteleg si eu cum sta treaba. Cei interesati il pot gasi in intregime aici

Ce am inteles eu?
Am inteles, ca nise neni care fac legi, s-au gandit ei asa in graba, culmea, tocmai dupa nefericitul accident aviatic ce a avut loc zilele trecute, sa dea o lege care, ca orice lege data in graba, nu multumeste pe toata lumea.
In ansablu, o lege privind aeronavele civile motorizate fără pilot la bord sau dronele, este binevenita, deoarece acestea au devenit si vor deveni in continuare tot mai accesibile si mai performante, iar cei ce le piloteaza ar trebui cumva constransi sa fie mai responsabili, fiindca ele pot reprezenta un pericol real la adresa persoanelor, animalelor sau a bunurilor.

 

Nu am habar ce spune legea actuala (stiu, rusine sa-mi fie!), dar legea noua zice cam asa:

Art. 1.
(1) Operarea aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord în spaţiul aerian naţional este permisă numai în zone de spaţiu aerian segregat temporar, înfiinţate, alocate şi activate conform reglementărilor aplicabile în vigoare.
(2) Zonele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în întregime în spaţiul aerian de clasă G, iar limita verticală superioară a acestora trebuie să fie cu cel puţin 150 m sub limita minimă a spaţiului aerian controlat.
(3) Cererea pentru înfiinţarea zonei prevăzute la alin. (1) se transmite de către operatorul aeronavei Autorităţii Aeronautice Civile Române cu cel puţin 45 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea activităţii. Modelul cererii şi informaţii privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publică pe pagina proprie de internet a Autorităţii Aeronautice Civile Române www.caa.ro.
(4) Alocarea şi activarea zonelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile.

Art. 2.
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) operator al aeronavei – persoană fizică sau juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi care solicită în acest scop înfiinţarea unei zone de spaţiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;
b) spaţiu aerian de clasă G – zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.

Asta inseamna ca pentru orice zbor, oriunde, mai putin zonele “in care sunt furnizate servicii de control al traficului aerian” (aici probabil intra in primul rand aeroporturile) si in limita de inaltime de 150m, este nevoie de o cerere de alocare a spatiului aerian – autorizatie de zbor in zona respectiva. Cu alte cuvinte, daca vrei sa se duci prin Retezat cu drona, trebuie sa depui o cerere de rezervare a spatiului aerian! Putin stupid zic eu. Pe mine ma intereseaza in primul rand cat imi va fi de usor mie, cetatenul “eye in the sky” sa depun o astfel de cerere, cum se defineste si ce suprafata maxima are o astfel de zona si care este perioada maxima de alocare, fiindca nu vreau zilnic sau saptamanal, sa fac astfel de cereri, doar pentru a fotografia santierul de la pasajul Michelangelo, de exemplu.

Art. 3... nu ma priveste (se refera la aeronave motorizate fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mare de 150 kg)

Art. 4.
O aeronavă civilă motorizată fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg poate fi operată în spaţiul aerian naţional, în condiţiile respectării cerinţei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;
b) în cazul în care aeronava are o masă maximă la decolare mai mare de 15 kg, deţine un permis de zbor naţional emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un document de certificare tehnică echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
c) aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor.

Din Art. 4. retin ca, pentru o drona Phantom vom avea nevoie, pe langa cererea aprobata de alocare a spatiului aerian adica o autorizatie de zbor, de un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat si de asigurare “dupa caz”!!!

Update
Dupa ce am mai cautat informatii privind certificarile aeronavelor am gasit ca va fi imposibil (daca va fi nevoie) sa inmatriculezi o drona.

Certificatele privind aeronavele civile
Art. 71.
(1) Aeronavele civile care se înmatriculeazã în România, motoarele si elicele acestora trebuie sã posede un certificat de tip emis de Ministerul Transporturilor.

(2) În certificatul de tip se înscriu durata valabilitãtii acestuia, conditiile si limitãrile care sunt cerute în interesul sigurantei zborului.
Art. 72.
(1) Productia de serie a aeronavelor civile si a componentelor acestora se autorizeazã de Ministerul Transporturilor printr-un permis de productie, în baza constatãrii cã produsele de serie ale oricãrei aeronave civile, pentru care a fost emis un certificat de tip, se conformeazã acestuia.

(2) În permisul de productie se înscriu durata de valabilitate a acestuia, conditiile si limitãrile care sunt necesare în interesul sigurantei zborului.
Art. 73.
(1) Punerea în serviciu a unei aeronave civile nu poate fi fãcutã decât dupã obtinerea certificatului de navigabilitate, eliberat în urma constatãrii cã aeronava civilã este conformã cu certificatul de tip, cu conditiile prevãzute în permisul de productie si cã este aptã de zbor.
(2) În certificatul de navigabilitate se înscriu durata valabilitãtii, categoriile de activitãti pentru care aeronava civilã poate fi folositã, alte conditii si limitãri impuse de asigurarea sigurantei zborului.
Art. 74.
(1) Ministerul Transporturilor emite reglementãri aeronautice specifice privind certificarea aeronavelor civile.

(2) Ministerul Transporturilor poate stabili categorii de aeronave si parasute care, prin exceptie de la prevederile art. 73, pot efectua zboruri fãrã sã detinã certificat de tip si/sau de navigabilitate.

Deci singura posibilitate de a intra in legalitate ar fi ca dronele sa necesite doar un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, si nu cerfiticat de inmatriculare.

 
Art. 5.
(1) Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonerează operatorul unei aeronave civile motorizate fără pilot la bord de obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional.
(2) Prezentul ordin nu se aplică:
a) aeromodelelor, aşa cum acestea sunt definite şi clasificate de către Federaţia Internaţională de Aeromodelism şi de către Federaţia Română de Modelism, atunci când sunt utilizate în cadrul competiţiilor, demonstraţiilor aeriene sau al altor manifestaţii oficiale organizate de Federaţia Română de Modelism;
b) aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord şi cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât:
– sunt operate într-o zonă deschisă, fără construcţii cu destinaţia de locuinţă;
– sunt operate fără depăşirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanţă pe orizontală şi de 100 m distanţă pe înălţime faţă de această persoană;
– nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date.
(3) Răspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operării aeromodelelor şi aeronavelor prevăzute la alin. (2) revine în totalitate persoanelor care asigură comanda acestora de la sol.

Asta inseamna ca dronele Parrot sau Hubsan X4 H107C dotate cu sistem FPV – “aparatură pentru filmare sau transmisie de date” necesita pentru un zbor in conditii legale, cererea aprobata de alocare a spatiului aerian – autorizatie de zbor, de un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română si de asigurare “dupa caz”!!! O fi normal si bine? Care este pedeapsa pentru ca ti-ai scos drona Hubsan la joaca in parc?

Intrebare intrebatoare: credeti ca daca depun o cerere la Autoritatea Aeronautica Civila Româna pentru alocarea spatiului aerian, pentru o zi, la Rosia Montana, voi primi aprobare? 😀